Públic Concurrencia

Característiques

  • Ascensors dissenyats per un us intensiu
  • Multitud d'acabats
  • Maniobres de control eficients adaptades al tràfic
  • Rang de capacitats: 6 a 20 persones
  • Rang de velocitats: 0,62 a 1,6 m/s
SUBIR