Manteniment

 • Realitzem un manteniment enfocat al funcionament permanent de l'elevador, maximitzant la vida útil dels components sense comprometre la seguretat, assegurant un cost reduït que beneficia també al seu estalvi.
 • La seguretat es el més important: revisem mensualment el seu ascensor. Els nostres tècnics disposen de la formació i equips requerits per comprovar tots els sistemes per garantir la seva tranquil·litat.
 • Atendrem els seus avisos en menys de 4 hores, de manera que pugui gaudir del funcionament de l'elevador en el menor temps possible.
 • L'acompanyarem durant les inspeccions obligatòries de la Generalitat de Catalunya, assessorant-lo en quant al plaç i les opcions, així com revisant els punts de l'acta tramesa per l'empresa inspectora.
 • Estem oberts als seus comentaris a través de qualsevol canal que sigui convenient: telèfon, fax, correu electrònic, personalment a les nostres oficines o pot so-licitar una visita del nostre comercial tècnic al seu domicili.
+ informació

Consells de Seguretat

 • No excedir el pes màxima autoritzat.
 • No permetre que el nen utilitzin l'ascensor ells sols.
 • Si l'ascensor es para entre planta i planta, no intentin sortir. Utilitzin l'alarma o el telèfon i esperin ajuda.
 • Si l'ascensor es para entre planta i planta, no intentin sortir. Utilitzin l'alarma o el telèfon i esperin ajuda.

En cas d'avería

 • Impedir l'us de l'ascensor col·locant un rètol de "No funciona" als accessos.
 • No intenti posar-lo en marxa manipulant la maquinaria.
 • Avisar a Ascensors Ramase

Revisions i inspeccions

El propietari, titular o administrador d'un edifici que tingui ascensor es responsable de mantenir-lo en perfecte estat de funcionament i d'impedir la utilització quan no ofereixi les corresponents garanties de seguretat. Ṕer tot això, està obligat a:

 • Contractar la revisió i el manteniment de l'ascensor a una empresa inscrita al Registre Oficial d'Empreses Instal·ladores-conservadores i facilitar la realització d'aquesta feina.
 • Asignar a una entitat d'inspecció i control concesionària de la Generalitat de Catalunya la inspecció periòdica del ascensor.
 • Instruir adequadament a una persona de l'edifici per a que tingui uns coneixements bàsics sobre el funcionament de l'aparell.

 

Plaç de les inspeccions efectuades per empreses concesionaries de la Generalitat de Catalunya (RD 2291/1985):

 • Ascensors instal·lats a edificis industrials i locals de pública concurrència: cada 2 anys.
 • Ascensors instal·lats a edificis de mes de 20 vivendes o mes de 4 plantes servides: cada 4 anys.
 • Ascensors instal·lats a edificis no inclosos als apartats anteriors: cada 6 anys.

 

SUBIR