Reparacions

  • Quan la vida útil d'algun component de l'elevador arriba a la seva fi, el nostre serveis de reparacions efectua les substitucions i millores, amb especial atenció a la qualitat del treball realitzat i plaç d'entrega. Assistim la petició a la major brevetat possible, deixant sense servei al client el temps imprescindible. Per nosaltres es molt important el compromís qualitat/satisfacció.
+ informació
SUBIR